1:11 Time To Go See You (2021)

Teresa Teng, I Only Care About You (2024)

Other name: 但願人長久 但愿人长久 邓丽君之我只在乎你 鄧麗君之我只在乎你 Deng Li Jun Zhi Wo Zhi Zai Hu Ni Wo Zhi Zai Hu Ni I Only Care About You

Description

The story of the great Taiwanese singer, Teresa Teng.

Country: Chinese

Status: upcoming

Released: 2024

Genre: Based on True Story Biography Historical life Musical

Cast: Peter Ho (1975), Eva Lu (1984), Michelle Chen (1983), Hou Yong (1967), Edward Zhang (1983), Peng Guan Ying (1986), Jiang Shan (1967), Johnny Kou (1954), Ni Hong Jie (1978), Cindy Chen (2012), Ai Mi (2008), Okamura Shu (1993)

Comments (0)
  • View more video
Show all episodes