1:11 Time To Go See You (2021)

Simple Days (2024)

Other name: 小日子 Xiao Ri Zi

Description

Adapted from the web novel "Xiao Ri Zi" (小日子) by Yi Bei (伊北).

Country: Chinese

Status: ongoing

Released: 2024

Genre: Family life Novel

Cast: Tian Yi Tong (1994), Yu Hao Ming (1987), Ying Er (1988), Qiao Zhen Yu (1978), Tanya Tong (1985), Wang Yuan Ke (1984), Chen Xiao (1987), Zhao Jun (1963), Hito Du (1987), David Chou (1995), Yue Hong (1962), Sarina Sa (1968)

Comments (0)