1:11 Time To Go See You (2021)

Burning Flames (2024)

Other name: 武庚纪 烈焰之武庚纪 武庚紀 Wu Geng Ji Lie Yan Zhi Wu Geng Ji

Description

Wu Geng, the human prince who has fallen from grace, undergoes the trials of losing his family and becoming a slave in the lowest depths of a mining camp. Despite these hardships, he inherits the will of the former king; he carries a deep-seated hatred for the destruction of his country and people.To improve himself, Wu Geng follows his grandfather and life mentor, Fu Xi, to the hidden village of Shen Yin for training. Overcoming various difficulties and challenges with an indomitable spirit, he embarks on a path of revenge and the pursuit of freedom. Ultimately, he forms a powerful anti-heaven army and goes to the Boundless Domain, putting an end to the long-standing struggle against slavery.(Source: iQIYI)Adapted from the manhua "Wu Geng Ji" (武庚纪) by Zheng Jian He (郑健和) and Deng Zhi Hui (邓志辉).

Country: Chinese

Status: ongoing

Released: 2024

Genre: Action Fantasy Revenge Romance War Wuxia

Cast: Allen Ren (1989), Fair Xing (1994), Bambi Zhu (1992), Kevin Yan (1979), Zhu Zheng Ting (Theo - NEX7) (1996), Yalkun Merxat (1991), Gu Zi Cheng (2001), Guo Xiao Tian (2001), Huang Can Can (1995), Liu Xiang Jing (1974), Liu Xie Ning (Sally - Gugudan) (1996), Long Zheng Xuan (1993), Hunter Pang (1990), Judy Qi (1995), Will Song (1991), Russel Tang (1978), Roy Wang (1990), Zhao Xun (1984), Du Yu Ming (1958), Cao Xi Ge (1993), Ashin Shu (1990), Sun Zi Hang (1993), Wang Wei (1980), Sun Zi Jun (1991), Wang Ge (1989), Ocean Wang (1982), Mark Du (1978), David Zhang (1969), Zhu Yong Teng (1976), Dylan Ding (1990), Zhang Yong Gang (1971), Max Jin (1991), Lu Jin Hao (2011), Rulu Jiang (1983), Ren Yan Kai (1984), Yumiko Cheng (1981), Han Dong (1980), Joe Chen (1979), Jeremy Tsui (1985), Ming Dao (1980), Xu Zhang Chao (1995), Peter Ho (1975), Ma Su (1981), Arale Cui (2012), Zheng Fan Xing (1998), Zhang Xu Zhen (1999)

Burning Flames (2024) trailer:
Comments (0)
  • View more video
Show all episodes